Vrime

Vrime od rata za bižat od brata,
Vrime od plime za pustit cime,
Vrime od vaja kad se čisti saja,
Primaliće je vrime kad reste sime.

 

Sve počinje u ono vrime
I skončat će se kad dojde vrime,
Pasoju lita pasoju zime,
Čovik sve kupuje, somo ne vrime!

 

Priša priša uvik priša,
Vrime kuri pasti miša!
Priša priša uvik priša,
Ura tuče, ma sve je tiša.

 

Važno je vrime za pisat rime,
Za opolit mine važno je vrime!
Jer dojde vrime kad se gine,
Život je vrime, če brzo mine.

 

Sve počinje u ono vrime,
I skončat će se kad dojde vrime,
Pasoju lita pasoju zime,
Čovik sve kupuje, somo ne vrime!

 

 

Prof. dr. sc. Branko Matulić