Ivo Kličinović

Ivo Kličinović

 Rođen 13.05. 1972. godine u Splitu gdje se školovao i živio do svoje 26. godine kad se preselio u Postira na Braču odakle je njegova obitelj. Od svoje 16. godine aktivno svira bass gitaru s posebnim interesom za blues i jazz te je imao sreću svirati s nekim od najboljih hrvatskih glazbenika.  Čitav život ima snažan interes za slikarstvom te se u proteklih 5 godina počinje njime aktivno baviti.   Izlagao je na sedam samostalnih i jednoj skupnoj izložbi na kojoj osvaja prvu nagradu. Sa svojom obitelji živi u Postirama i radi u Osnovnoj školi Pučišća kao likovni terapeut  u posebnom odjelu s djecom autističnog spektra.

Apsolvent je likovne akademije ArthouseCollege for Visual Arts u Ljubljani i trenutno se priprema za obranu diplomskog rada.